JooMix - Joomla шаблоны CMS Joomla Help

Academia Startup – Curs de formare și concurs Hackathon

Academia Startup – Curs de formare și concurs Hackathon în Nagykanizsa, Ungaria


Proiectul Academia Startup are ca scop dezvoltarea, testarea și implementarea unui mediu propice tinerilor șomeri care au idei antreprenoriale, să acorde o atenție la cei care trăiesc în zone unde educația, formarea și posibilitățile de utilizare a resurselor sunt limitate.
După o anchetă amplă bazată pe un chestionar efectuat de către partenerii de proiect din cadrul proiectului (Ungaria, Spania, Croația, Grecia și România), s-a dezvoltat un curriculum bazat pe nevoile tinerilor între 18-35 ani, care au o idee inovatoare de afaceri, dar implementarea acestuia necesită cunoștințe profesionale sau de bază. Curricula are o parte de bază și una avansată. Cea de bază constă din 7 module de formare online concepute pentru a permite tinerilor să dobândească cunoștințe și competențe de bază necesare implementării idei antreprenoriale.
Dintre acei tineri care au urmat cursuri de formare de bază și au făcut schimb de idei de afaceri în cadrul proiectului StartUp Academy, o echipă de 48 de tineri au fost selectați din cele cinci țări care au luat parte la cursul de formare care a avut loc pe 16-20 Aprilie2018 în Ungaria împreună cu un concurs Hackathon.
În prima zi a cursului de formare, tineri au trebuit să descrie idea lor de afaceri timp de un minut în fața juriului și a celorlalți participanți, dintr care cele mai inovatoare 12 idei au fost selectate pentru turul al doilea. Astfel s-au făcut cele 12 grupuri de 3-4 persoane care timp de o săptămână au lucrat dezvoltarea acestor idei de afaceri. În același timp, tinerii au luat parte la partea a doua a curiculei, nivelul avansat, materialul acestuia fiind predat tinerilor de către tutori din cele 5 țări.
În ultima zi a cursului de formare a avult loc competiția Hackathon în sine. Evenimentul a fost o oportunitate excelentă pentru prezentarea în moduri inovatoare și creative a ideilor antreprenoriale carea țineau cont de potențialul, nevoile și condițiile locale ale tinerilot, și astfel oferind participanților prezentarea punctelor lor forte reale.
La sfârșitul zilei, din cele 12 idei de afaceri prezentate, juriul invitat a selectat 4 echipe cu care va fi elaborat un studiu de fezabilitate care detaliază ideile lor de afaceri pentru restul proiectului.
Cele patru echipe câștigătoare:
1. Knowledge
2. Tattoo
3. Snail
4. Wooden